Govt Orders, Circulars & Gazette...
       
  Kerala Govt Logo Govt of Kerala
Local Self Government Department

Govt. Orders, Circulars and Gazettes
 
Orders and Circulars Home | Search | Recent | Popular | Statistics | Visits  | Feed back  
Orders at a Glance
Government Orders | Circulars | Gazette Notifications | Subscribe Feed
Government Orders 121 to 140 of about 14381


Sl No. Government Orders No. Date Abstract
121സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2035/2018/തസ്വഭവ25/07/2018കുടുംബശ്രീ –ജീവനക്കാര്യം –കൊല്ലം
122സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2029/2018/തസ്വഭവ25/07/2018ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് - ജീവനക്കാര്യം
123സ.ഉ(എം.എസ്) 99/2018/തസ്വഭവ25/07/2018കുടുംബശ്രീ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ശമ്പള പരിഷ്കരണം പ്രാബല്യത്തില്‍
124സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2033/2018/തസ്വഭവ25/07/2018എറണാകുളം ജില്ല –കൊച്ചി നഗരസഭ – സുവര്‍ണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ചെലവ് –നഗരസഭയുടെ ഫണ്ടില്‍ നിന്നും ചെലവഴിച്ച നടപടിക്കു സാധൂകരണം
125സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2032/2018/ തസ്വഭവ25/07/2018തലശ്ശേരി മണ്ഡലം –പന്ന്യന്നൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്‌ -സര്‍ക്കാര്‍ ഐ ടി ഐ യുടെ കെട്ടിടം –സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനും അനുബന്ധ ചെലവുകള്‍ക്കും തുക -അനുമതി
126സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2034/2018/തസ്വഭവ25/07/2018തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ട്രൈ ബുണല്‍- ജീവനക്കാര്യം
127സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2031/2018/തസ്വഭവ25/07/2018തൃശൂര്‍ നഗരസഭ –ജീവനക്കാര്യം
128സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 6330/2018/ധന25/07/2018ബഡ് ജറ്റ് വിഹിതം 2018-19 - റോഡിതര സംരക്ഷണ ഫണ്ടിന്റെ രണ്ടാം ഗഡു പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്
129സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 6345/2018/ധന25/07/2018ബഡ് ജറ്റ് വിഹിതം 2018-19 - വികസന ഫണ്ടിന്റെ രണ്ടാം ഗഡു പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്
130സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2021/2018/തസ്വഭവ24/07/2018പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്യം –കൊല്ലം ജില്ല –തൃക്കരുവ പഞ്ചായത്ത്
131സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2026/2018/തസ്വഭവ24/07/2018എന്‍ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം - ജീവനക്കാര്യം
132സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2023/2018/തസ്വഭവ24/07/2018കോഴിക്കോട് ജില്ല –ചേമഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്‌ -ഓഡിറ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്-സാധൂകരണം
133 2024/2018/തസ്വഭവ24/07/2018തൃശൂര്‍ ജില്ല –കണ്ടാണിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത്‌ -ഓഡിറ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്-സാധൂകരണം
134സ.ഉ(എം.എസ്) 98/2018/തസ്വഭവ24/07/2018എറണാകുളം ജില്ല – മുളവുകാട് പഞ്ചായത്ത്‌ - ജീവനക്കാര്യം
135സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 6281/2018/ ധന24/07/20182013-14 ലെ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് 2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ സ്പെഷ്യല്‍ ഇന്‍സെന്റീവായി അനുവദിച്ചത് - ലാപ്സായ തുക പുനഃരനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
136സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2018/2018/തസ്വഭവ24/07/2018കരുളായി പഞ്ചായത്ത് –ലാപ് ടോപ്‌ നല്‍കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് –അനുമതി
137G.O.(Rt) 2010/2018/LSGD23/07/2018OA No 1915/2017 –Order dated 10.10.2017 of tribunal –complied with -Order
138സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2028/2018/തസ്വഭവ23/07/2018ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരായ HIV ബാധിതരായ ഗുണ ഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിര്‍മാണം
139സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2003/2018/തസ്വഭവ23/07/2018ഇടുക്കി ജില്ല – കുമാരമംഗലം പഞ്ചായത്ത്‌ -ജീവനക്കാര്യം
140സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2011/2018/തസ്വഭവ23/07/2018മലപ്പുറം ജില്ല – പൊന്‍മുള പഞ്ചായത്ത്‌ -ജീവനക്കാര്യം
Previous Page12345678910Next PageNext 20 Pages
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala