Govt Orders, Circulars & Gazette...
       
  Kerala Govt Logo Govt of Kerala
Local Self Government Department

Govt. Orders, Circulars and Gazettes
 
Orders and Circulars Home | Search | Recent | Popular | Statistics | Visits  | Feed back  
Orders at a Glance
Government Orders | Circulars | Gazette Notifications | Subscribe Feed
Government Orders 101 to 120 of about 21614


Sl No. Government Orders No. Date Abstract
101സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1592/2021/തസ്വഭവ18/08/2021കുടുംബശ്രീ-2021-22-സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തുക അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
102സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1593/2021/തസ്വഭവ18/08/2021നഗരകാര്യം- കൊച്ചി നഗരസഭ-ജീവനക്കാര്യം
103സ.ഉ(എം.എസ്) 182/2021/തസ്വഭവ18/08/2021അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-ജീവനക്കാരുടെ യോഗ്യത, നിയമന രീതി എന്നിവ ഭേദഗതി ചെയ്ത ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
104G.O.(Rt) 1598/2021/LSGD18/08/2021Releasing of an Amount of Rs. 46,94,86,893/- from the Head of Account 2515-00-102-30 (PV) Rural and Rs.19,38,36,288/- from the Head of Account 2217-80-800-62 (PV) Urban Payment of the Quarterly Interest on HUDCO Loans (For Rural & Urban) -Sanction accorded-Orders issued
105G.O.(Rt) 1595/2021/LSGD18/08/2021Releasing of an amount of Rs.9,16,66,667/- (Rupees Nine Crore Sixteen Lakhs Sixty-six Thousand Six hundred and sixty-seven only) towards the second quarterly instalment of principal amount of Rs.550 Crore sanctioned by HUDCO for the year 2021-22 to KURDFC -Sanction accorded-Orders issued.
106സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1594/2021/തസ്വഭവ18/08/20212021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ബജറ്റ്-എം എൽഎ മാരുടെ ആസ്തിവികസന പദ്ധതി -തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
107G.O.(Rt) 1597/2021/LSGD18/08/2021KIIFB Projects Construction of Ramanattukara Municipal Office Building -Tender Accepted-Orders Issued.
108സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1585/2021/തസ്വഭവ 17/08/2021ജീവനക്കാര്യം-കണ്ണൂർ-കുറ്റ്യാട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
109സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1590/2021/തസ്വഭവ17/08/2021ഏറാമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ഭരണസമിതി തീരുമാനം സ്റ്റേ ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച്
110സ.ഉ(എം.എസ്) 181/2021/തസ്വഭവ17/08/2021തിരുവനന്തപുരം വികസന അതോറിറ്റി (ട്രിഡ)-പത്താം പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
111സ.ഉ(എം.എസ്) 180/2021/തസ്വഭവ17/08/2021സമാശ്വാസ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി-തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ
112സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1579/2021/തസ്വഭവ 17/08/2021പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്-ജീവനക്കാര്യം
113സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1591/2021/തസ്വഭവ 17/08/2021എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം-ജീവനക്കാര്യം
114സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1581/2021/തസ്വഭവ 17/08/2021പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്-ജീവനക്കാര്യം
115സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1582/2021/തസ്വഭവ 17/08/2021പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് -ജീവനക്കാര്യം
116സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1584/2021/തസ്വഭവ17/08/2021ലൈഫ് മിഷൻ-പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ-ഭവന സമുച്ചയ നിർമ്മാണം-ഭേദഗതി വരുത്തിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
117സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1589/2021/തസ്വഭവ17/08/2021തൃക്കാക്കര ഓണാഘോഷത്തിന് തൃക്കാക്കര നഗരസഭ-തുക ചെലവഴിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
118സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 268/DC1/2021/LSGD17/08/2021മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 100 ദിന കർമ്മപരിപാടി-ഖരമാലിന്യസംസ്കരണം-പുരസ്കാരം സംബന്ധിച്ച്
119സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1586/2021/തസ്വഭവ17/08/2021അയ്യൻകാളി നഗരതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി -2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം-1000രൂപ പാരിതോഷികം സംബന്ധിച്ച്
120സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1570/2021/തസ്വഭവ16/08/2021തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി-സെമിഗുഡ്സ് വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
Previous Page12345678910Next PageNext 20 Pages
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala