Govt Orders, Circulars & Gazette...
       
  Kerala Govt Logo Govt of Kerala
Local Self Government Department

Govt. Orders, Circulars and Gazettes
 
Orders and Circulars Home | Search | Recent | Popular | Statistics | Visits  | Feed back  
Orders at a Glance
Government Orders | Circulars | Gazette Notifications | Subscribe Feed
Government Orders 301 to 320 of about 15129


Sl No. Government Orders No. Date Abstract
301സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2717/2018/തസ്വഭവ 23/10/2018ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് -ജീവനക്കാര്യം
302സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2715/2018/തസ്വഭവ 23/10/2018എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം -ജീവനക്കാര്യം
303സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2707/2018/തസ്വഭവ 23/10/2018തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് -ജലശ്രീ പ്രോജക്ട് 579 / 19 നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അനുമതി
304G.O.(Rt) 2706/2018/LSGD23/10/2018LAC-ADS-Kondotty Constituency -Errattum Order
305സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2712/2018/തസ്വഭവ23/10/2018തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഓംബുഡ്‌സ്‌ മാൻ കാര്യാലയം -ജീവനക്കാര്യം
306സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2705/2018/തസ്വഭവ 23/10/2018എറണാകുളം തിരുവാണിയൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്‌ -വൃദ്ധജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ പോഷകാഹാരം എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്‍ അനുമതി
307സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2710/2018/തസ്വഭവ 23/10/2018ജനകീയാസൂത്രണം –തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം നേടുന്നതിനുള്ള സമയക്രമം നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ്
308സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2697/2018/തസ്വഭവ 22/10/2018എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം -ജീവനക്കാര്യം
309സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2694/2018/തസ്വഭവ 22/10/2018ആസ്തി വികസനം -കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലം -ഹൈ മാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ
310സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2693/2018/തസ്വഭവ 22/10/2018എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം -ജീവനക്കാര്യം
311സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2692/2018/തസ്വഭവ 22/10/2018കൃഷി വകുപ്പ് -തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി -പുനർ വിന്യാസം
312സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2700/2018/തസ്വഭവ22/10/2018എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം - ജീവനക്കാര്യം
313സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2699/2018/തസ്വഭവ 22/10/2018നഗരകാര്യം –കോതമംഗലം നഗരസഭ- ട്രൈ ബുണല്‍ വിധി ന്യായം നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ്
314സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2691/2018/LSGD22/10/2018ലൈഫ് മിഷന്‍ -ജീവനക്കാര്യം –ആലത്തൂര്‍ പാലക്കാട്
315G.O.(P) 162/2018/Fin22/10/2018Formalities /Procedures to be followed for deducting and depositing the TDS by the Drawing and Disbursing Officers under GST Act –Facilities provided in the bill generating system –Approved –Orders Issued
316സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2702/2018/തസ്വഭവ22/10/2018കോഴിക്കോട് ഉണ്ണിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് ജ്ഞാനശ്രീ കള്ളാടി സമുദായ ഉപ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്‍ അനുമതി
317സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2701/2018/തസ്വഭവ 22/10/2018ജി എസ് ടി–തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ മരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികളുടെ നിര്‍വഹണം–ഭേദഗതി ഉത്തരവ്
318സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 8691/2018/ധന 22/10/2018പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കുള്ള 2017-18 ലെ ലോക ബാങ്ക് ധനസഹായം - കെ.എൽ.ജി.എസ്.ഡി.പി ഫണ്ട് - സ്പില്‍ ഓവര്‍ തുക വികസന ഫണ്ടിലെ പൊതു വിഭാഗത്തിൽ അധിക ധനാനുമതിയായി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
319സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2685 /2018/തസ്വഭവ 20/10/2018പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്യം –ഇടുക്കി ജില്ല എലപ്പാറ
320G.O.(Rt) 2681/2018/LSGD 20/10/2018LSGD –Engineering wing -TA No 203/2014 dated 17.10.2017 of tribunal complied with -Orders issued
Previous 20 PagesPrevious Page11121314151617181920Next PageNext 20 Pages
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala