Govt Orders, Circulars & Gazette...
       
  Kerala Govt Logo Govt of Kerala
Local Self Government Department

Govt. Orders, Circulars and Gazettes
 
Orders and Circulars Home | Search | Recent | Popular | Statistics | Visits  | Feed back  
Orders at a Glance
Government Orders | Circulars | Gazette Notifications | Subscribe Feed
Gazette Notifications 61 to 80 of about 218


Sl No. Gazette Notifications No. Date Abstract
61 Vol IV No 158330/06/2015Town and Country Planning Department – List for the appointment to the cadre of Town Planner – Extra Ordinary Gazette.
62 Vol IV No: 1568 Dated 29/06/201529/06/2015ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പുന:ക്രമീകരണം
63 Vol IV No131101/06/2015 മുനിസിപ്പല്‍ കൌണ്‍സിലുകളില്‍ നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നികത്തേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും, സംവരണ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
64 Vol IV No: 127326/05/2015കൊണ്ടോട്ടി,ഫറോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ രൂപീകരണം
65 Vol IV No: 127226/05/2015കൊണ്ടോട്ടി,ഫറോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ രൂപീകരണം
66 Vol IV No: 127126/05/2015New Municipalities Kondotty and Faroke related Notification
67 Vol IV No.116014/05/2015Select list for the appointment to the Cadre of Deputy Town Planner.
68 Vol.IV No.115914/05/2015Select list for the appointment to the Cadre of Senior Town Planner.
69 Vol IV No 113511/05/2015Gazette Vol IV NO 1135 : മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നികത്തേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും,സംവരണ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
70 Vol IV No109505/05/2015Gazette Vol IV No 1095,കൊണ്ടോട്ടി, നെടിയിരിപ്പ്, ഫറോക്ക് എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായി രൂപീകരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കരട് വിജ്ഞാപനം
71 Vol IV No 1053 30/04/2015ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേയും ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തുകളിലേയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേയും നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നികത്തേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും,സംവരണ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്.
72 Vol IV No 106230/04/2015Gazette Vol IV No 1062,Constitution of New Municipalities converting GP area as urban area
73 Vol IV No 105830/04/2015Gazette Vol IV No 1058,Constitution of Kazhakuttam, Elathur, Cheruvannur-Nallalam & Beypore Municipalities
74 Vol IV No 106130/04/2015Gazette Vol IV No 1061 Constitution of New Municipalities
75 Vol IV No 105430/04/2015Gazette Vol IV No 1054,Amendment to the notification specifying urban areas under Art.243Q
76 Vol IV No 105630/04/2015Gazette Vol IV No 1056,Merger of parts of Padne Grama Panchayat to Neeleswaram Municipality
77 Vol IV No 105730/04/2015Gazette Vol IV No 1057 ,Constitution of Anthur Municipality
78 Vol IV No 106030/04/2015Gazette Vol IV No 1060 ,Amendment to the notification specifying urban areas under Art.243Q
79 Vol IV No 105930/04/2015Gazette Vol IV No 1059 ,Constitution of Kannur Municipal Corporation
80 Vol IV No 105530/04/2015Gazette Vol IV No 1055 ,Merger of Thrikkadavur Grama Panchayat to Kollam Municipal Corporation
Previous Page12345678910Next PageNext 20 Pages
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala