Govt Orders, Circulars & Gazette...
       
  Kerala Govt Logo Govt of Kerala
Local Self Government Department

Govt. Orders, Circulars and Gazettes
 
Orders and Circulars Home | Search | Recent | Popular | Statistics | Visits  | Feed back  
Orders at a Glance
Government Orders | Circulars | Gazette Notifications | Subscribe Feed
Gazette Notifications 21 to 40 of about 179


Sl No. Gazette Notifications No. Date Abstract
21 Vol IV No: 176325/07/20152015 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍) രണ്ടാം ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങള്‍
22 Vol IV No 158330/06/2015Town and Country Planning Department – List for the appointment to the cadre of Town Planner – Extra Ordinary Gazette.
23 Vol IV No: 1568 Dated 29/06/201529/06/2015ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പുന:ക്രമീകരണം
24 Vol IV No131101/06/2015 മുനിസിപ്പല്‍ കൌണ്‍സിലുകളില്‍ നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നികത്തേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും, സംവരണ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
25 Vol IV No: 127326/05/2015കൊണ്ടോട്ടി,ഫറോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ രൂപീകരണം
26 Vol IV No: 127226/05/2015കൊണ്ടോട്ടി,ഫറോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ രൂപീകരണം
27 Vol IV No: 127126/05/2015New Municipalities Kondotty and Faroke related Notification
28 Vol IV No.116014/05/2015Select list for the appointment to the Cadre of Deputy Town Planner.
29 Vol.IV No.115914/05/2015Select list for the appointment to the Cadre of Senior Town Planner.
30 Vol IV No 113511/05/2015Gazette Vol IV NO 1135 : മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നികത്തേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും,സംവരണ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
31 Vol IV No109505/05/2015Gazette Vol IV No 1095,കൊണ്ടോട്ടി, നെടിയിരിപ്പ്, ഫറോക്ക് എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായി രൂപീകരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കരട് വിജ്ഞാപനം
32 Vol IV No 1053 30/04/2015ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേയും ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തുകളിലേയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേയും നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നികത്തേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും,സംവരണ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്.
33 Vol IV No 106230/04/2015Gazette Vol IV No 1062,Constitution of New Municipalities converting GP area as urban area
34 Vol IV No 105830/04/2015Gazette Vol IV No 1058,Constitution of Kazhakuttam, Elathur, Cheruvannur-Nallalam & Beypore Municipalities
35 Vol IV No 106130/04/2015Gazette Vol IV No 1061 Constitution of New Municipalities
36 Vol IV No 105430/04/2015Gazette Vol IV No 1054,Amendment to the notification specifying urban areas under Art.243Q
37 Vol IV No 105630/04/2015Gazette Vol IV No 1056,Merger of parts of Padne Grama Panchayat to Neeleswaram Municipality
38 Vol IV No 105730/04/2015Gazette Vol IV No 1057 ,Constitution of Anthur Municipality
39 Vol IV No 106030/04/2015Gazette Vol IV No 1060 ,Amendment to the notification specifying urban areas under Art.243Q
40 Vol IV No 105930/04/2015Gazette Vol IV No 1059 ,Constitution of Kannur Municipal Corporation
Previous Page123456789Next Page
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala