Govt Orders, Circulars & Gazette...
       
  Kerala Govt Logo Govt of Kerala
Local Self Government Department

Govt. Orders, Circulars and Gazettes
 
Orders and Circulars Home | Search | Recent | Popular | Statistics | Visits  | Feed back  
Orders at a Glance
Government Orders | Circulars | Gazette Notifications | Subscribe Feed
Gazette Notifications 381 to 400 of about 440


Sl No. Gazette Notifications No. Date Abstract
381 വാല്യം 54/ നമ്പര്‍ 233916/12/2009തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ - പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും പൊതുതെരുവുകളിലും പരസ്യ ബോര്‍ഡുകളും കമാനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പരസ്യങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ബൈലോ
382 Vol. 54/No. 234516/12/2009Kerala Municipality Building (Amendment) Rules, 2009
383 2294 വാല്യം 5409/12/2009നഗരസ്വഭാവമാര്‍ജിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ 2010 ഒക്ടോബര്‍ 1 ാം തീയതി മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരത്തക്കവണ്ണം മുനിസിപ്പല്‍ കൗണ്‍സിലുകളോട് സംയോജിപ്പിക്കുവാനും ആസ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുവാനും കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവരം ഇതിനാല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു
384 2293 വാല്യം 5409/12/2009നഗരസ്വഭാവമാര്‍ജിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ, ഇവയോട് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി തൊട്ടുകിടക്കുന്ന മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകളോട് 2010 ഒക്ടോബര്‍ 1 ാം തീയതി മുതല്‍പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുത്തിക്കൊണ്ട് സംയോജിപ്പിക്കുവാനും ആസ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുവാനും കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവരം ഇതിനാല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു
385 2292 വാല്യം 5409/12/2009ചില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ മുനിസിപ്പല്‍ കൗണ്‍സിലുകളാക്കി 2010 ഒക്ടോബര്‍ 1 ാം തീയതി മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരത്തക്കവണ്ണം രൂപീകരിക്കുവാനും ആസ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുവാനും കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു
386 2208 വാല്യം 5428/11/2009മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലെയും മുനിസിപ്പല്‍ കൗണ്‍സിലുകളിലെയും നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നികത്തേണ്ടതായ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും സ്ത്രീകള്‍ക്കും (പട്ടികജാതിയിലെയും പട്ടികവര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലേയും സ്ത്രീകള്‍ ഉള്‍പ്പടെ) പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്കും, പട്ടികജാതികളില്‍പ്പെടുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കും, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്കും. പട്ടികവര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍പ്പെടുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കും സംവരണം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും നിശ്ചയിച്ച് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നു
387 Vol. 54/216721/11/2009Panchayat Director Proceedings - No. J3-32932/2009 dated 20/11/2009 - Strengthening of Grama panchayats
388G.O.(MS) 189/2009/LSGD26/09/2009Kerala Municipal Building Rules
389 Vol. 54/170616/09/2009The Kerala Registration of Marriages (Common) Amendment Rules 2009
390 Vol. 54 / No. 128516/07/2009EMS Housing Scheme to be Implemented by the Government of Kerala through Local Self Government Institutions in the State.
391 Vol. 53 / No. 118730/06/2009The Kerala Registration of Marriages (Common) Amendment Rules, 2009
392 Vol.54/No.14017/01/2009To fix the minimum rates of tax for erecting, exhibiting, fixing or retain upon or over any building, wall hoarding, structure of displaying advertisements to public view in Thiruvananthapuram Municipal Corporation area in such area. Accordingly Government have to fix the minimum rates with effect from 1-4-2008.
393 Vol. 53 / No. 42329/02/2008The Kerala Registration of Marriages (Common) Rules, 2008
394സ.ഉ(എം.എസ്).150/2007/തസ്വഭവ06/06/2007എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍
395G.O.(P) No.68/2007/LSGD06/03/2007Gazette - In exercise of the powers conferred by section 30 of the Registration of Births and Deaths Act 1969, the Government of Kerala with the approval of the Central Government, hereby make the following rules further to amend the Kerala Registration of Births and Deaths Rules, 1999
39651/1999,No.PCB/L/3120/200519/12/2006Kerala State Pollution Control Board - Sale, usage and distribution of plastic carry bags
397സ.ഉ (പി) നമ്പര്‍ 217/2006/തസ്വഭവ.26/09/2006
398G.O.(P)No.217/2006/LSGD25/09/2006Reconstitution of the State Development Council
39950/1613,G.O.(P) No.203/2005/LSGD22/07/2005
40050/1613, സ.ഉ. (പി) നമ്പര്‍ 203/2005/തസ്വഭവ22/07/2005
Previous 20 PagesPrevious Page11121314151617181920Next PageNext 20 Pages
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala