Govt Orders, Circulars & Gazette...
       
  Kerala Govt Logo Govt of Kerala
Local Self Government Department

Govt. Orders, Circulars and Gazettes
 
Orders and Circulars Home | Search | Recent | Popular | Statistics | Visits  | Feed back  
Orders at a Glance
Government Orders | Circulars | Gazette Notifications | Subscribe Feed
Gazette Notifications 241 to 260 of about 410


Sl No. Gazette Notifications No. Date Abstract
241 Vol V No 82220/04/2016Town and Country Planning Department -Select List for the appointment to the cadre of Town Planner_2016
242 Vol V No 64517/03/2016The Kerala Town and Country Planning Act 2016(Act 9 of 2016)
243 Vol V No 58904/03/2016Kerala Municipality Building Rule Amendment 2016
244 Vol V No 57904/03/2016The Kerala Local Authorities Entertainments Tax (Amendment) Rules.
245 Vol V No 57804/03/2016To implement e-ticket in cinema theatres
246 Vol IV No.238720/10/2015തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള 2015 ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് - ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ , ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്‌ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഭരണനിര്‍വ്വഹണ കമ്മിറ്റികള്‍ രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ്.
247 Vol IV No.237517/10/2015തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള 2015 ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് - മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ ഭരണനിര്‍വ്വഹണ കമ്മിറ്റികള്‍ രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ്.
248 Vol IV No.223603/10/20152015 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഭേദഗതി) 18 -ാം നമ്പര്‍ ഓര്‍ഡിനന്‍സ്
249 Vol IV No 214323/09/2015ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നികത്തേണ്ടതായ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും, സ്ത്രീകള്‍ക്കും, പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്കും, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്കും, പട്ടികജാതികളിലും പട്ടികവര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലും പെടുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കും സംവരണം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച്.
250 Vol IV No 208215/09/2015ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലേയും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേയും, നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നികത്തേണ്ടതായ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും, സ്ത്രീകള്‍ക്കും, പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്കും, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്കും, പട്ടികജാതികളിലും പട്ടികവര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലും പെടുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കും സംവരണം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച്.
251 Vol IV No 181203/08/2015 2015 നവംബര്‍ 1ന് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരത്തക്കവണ്ണം പു ന:ക്രമീകരിച്ച ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തുകള്‍, പുന:ക്രമീകരിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍,പേര്,ആസ്ഥാനം
252 Vol IV No: 176325/07/20152015 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍) രണ്ടാം ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങള്‍
253 Vol IV No 158330/06/2015Town and Country Planning Department – List for the appointment to the cadre of Town Planner – Extra Ordinary Gazette.
254 Vol IV No: 1568 Dated 29/06/201529/06/2015ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പുന:ക്രമീകരണം
255 Vol IV No131101/06/2015 മുനിസിപ്പല്‍ കൌണ്‍സിലുകളില്‍ നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നികത്തേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും, സംവരണ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ്
256 Vol IV No: 127326/05/2015കൊണ്ടോട്ടി,ഫറോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ രൂപീകരണം
257 Vol IV No: 127226/05/2015കൊണ്ടോട്ടി,ഫറോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ രൂപീകരണം
258 Vol IV No: 127126/05/2015New Municipalities Kondotty and Faroke related Notification
259 Vol IV No.116014/05/2015Select list for the appointment to the Cadre of Deputy Town Planner.
260 Vol.IV No.115914/05/2015Select list for the appointment to the Cadre of Senior Town Planner.
Previous 20 PagesPrevious Page11121314151617181920Next PageNext 20 Pages
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala