Govt Orders, Circulars & Gazette...
       
  Kerala Govt Logo Govt of Kerala
Local Self Government Department

Govt. Orders, Circulars and Gazettes
 
Advanced Search
Tag Text
Orders and Circulars Home | Search | Recent | Popular | Statistics | Visits  | Feed back  
Results 1 - 10 of about 602 for the Keyword audit
എറണാകുളം ജില്ല –പാലക്കുഴ പഞ്ചായത്ത് - ഓഡിറ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് -സാധൂകരണം
Views: 100 ; Last view on: 2018-05-25 2:20:03 PM

കരിമണ്ണൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ -ഓഡിറ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ - സാധൂകരണം
Views: 146 ; Last view on: 2018-05-25 2:20:38 PM

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് –ഓഡിറ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ -സാധൂകരണം
Views: 199 ; Last view on: 2018-05-12 9:53:41 PM

Mahatma Gandhi NREGA Social Audit Society- Appointment of Social Audit Resource Persons-Appointment of Social Development Specialist and Social Audit Expert in Zone I –Sanctioned –Orders issued
Views: 627 ; Last view on: 2018-05-21 2:42:49 PM

Mahatma Gandhi NREGA Social Audit Society- Appointment of Social Audit Resource Persons-Posting of Social Audit Director-Sanctioned-Orders
Views: 429 ; Last view on: 2018-05-21 2:43:15 PM

തൃശൂര്‍ ജില്ല എറിയാട് പഞ്ചായത്ത് -ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - സാധൂകരണം
Views: 74 ; Last view on: 2018-05-25 2:20:54 PM

വയനാട് ജില്ല -പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് -ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് -സാധൂകരണം സംബന്ധിച്ച്
Views: 172 ; Last view on: 2018-05-25 2:21:53 PM

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ ഉറപ്പു പദ്ധതി -ഓഡിറ്റിംഗ് -മിഷൻ ഡയറക്ടറുടെ നടപടി-സാധൂകരണം
Views: 197 ; Last view on: 2018-05-23 2:56:31 PM

Performance Audit-checklist for internal Audit of Projects of PRIs Under KLGSDP
Views: 1430 ; Last view on: 2018-05-25 03:39:11 AM

പ്രോജക്ടുകളുടെ നിര്‍വഹണത്തിനുമേല്‍ ഓഡിറ്റ്‌ കുറിപ്പുകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
Views: 2586 ; Last view on: 2018-05-25 05:14:00 AM

Popular Orders


Popular tags
12345678910Next PageNext 10 Pages
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala