Govt Orders, Circulars & Gazette...
       
  Kerala Govt Logo Govt of Kerala
Local Self Government Department

Govt. Orders, Circulars and Gazettes
 
Orders and Circulars Home | Search | Recent | Popular | Statistics | Visits  | Feed back  
Orders at a Glance
Government Orders | Circulars | Gazette Notifications | Subscribe Feed
Government Orders 161 to 180 of about 16798


Sl No. Government Orders No. Date Abstract
161സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1582/2019/തസ്വഭവ 26/07/2019കണ്ണൂര്‍-ചിറക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിര്‍മ്മാണം സംബന്ധിച്ച്.
162സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1588/2019/തസ്വഭവ 26/07/2019കുടുംബശ്രീ- ജീവനക്കാര്യം
163സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1586/2019/തസ്വഭവ26/07/2019കാസര്‍ഗോഡ്‌ ജില്ല -കുടുംബശ്രീ-ജീവനക്കാര്യം
164സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1590/2019/തസ്വഭാവ26/07/2019എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം-ജീവനക്കാര്യം
165സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1589/2019/തസ്വഭാവ26/07/2019എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം-ജീവനക്കാര്യം
166സ.ഉ(എം.എസ്) 99/2019/തസ്വഭവ 26/07/2019കുന്നംകുളം നഗരസഭ -ആധുനിക മാര്‍ക്കറ്റ് നിര്‍മാണം –നിലവിലെ ബി ഒ ടി കരാര്‍ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനും തുടര്‍ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നഗരസഭ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും അനുമതി
167സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1592/2019/തസ്വഭവ26/07/2019മണ്ണാര്‍ക്കാട് മണ്ഡലം –ആസ്തി വികസന പദ്ധതി –അഗളി പഞ്ചായത്ത്‌
168സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1587/2019/തസ്വഭവ 26/07/2019കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം –മാട്ടൂല്‍ പഞ്ചായത്ത്‌ - ആസ്തി വികസന പദ്ധതി –അനുമതി
169സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1576/2019/തസ്വഭവ25/07/2019പഞ്ചായത്ത്‌ വകുപ്പ് –ജീവനക്കാര്യം
170G.O.(Rt) 1580/2019/LSGD25/07/2019Release of an amount for the implementation of RGSA during the year 2019-20
171സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1577/2019/തസ്വഭവ 25/07/2019പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്യം –കോട്ടയം ജില്ല –കരൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്‌
172സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1578/2019/തസ്വഭവ 25/07/2019പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്യം –കോഴിക്കോട് ജില്ല –പയ്യോളി പഞ്ചായത്ത്‌ -അച്ചടക്ക നടപടി തീര്‍പ്പാക്കിയ ഉത്തരവ് റദ്ദ് ചെയ്ത് ഉത്തരവ്
173സ.ഉ(എം.എസ്) 97/2019/തസ്വഭവ25/07/2019സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ ദാന പദ്ധതി - തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ
174സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1572/2019/തസ്വഭാവ25/07/2019നഗരഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പ് - KURDFC - ജീവനക്കാര്യം
175സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 5922/2019/ധന25/07/2019വെങ്ങപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം പൊതു ആവശ്യ ഫണ്ട് - സംബന്ധിച്ച്
176സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1579/2019/തസ്വഭാവ25/07/2019കൊല്ലം ജില്ല മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി -ജീവനക്കാര്യം
177G.O.(Rt) 1574/2019/LSGD25/07/2019Judgment dated 10.08.2018 of the High Court of Kerala in WP© NO 27219/2018 –court direction complied with –orders issued
178സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 5922/2019/ധന25/07/2019വെങ്ങപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്‌ -വെള്ളക്കരം ഇനത്തില്‍ കുറവ് ചെയ്ത തുക പുനരനുവദിച്ച ഉത്തരവ്
179സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1561/2019/തസ്വഭവ 24/07/2019പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്യം –മലപ്പുറം അങ്ങാടി പ്പുറം പഞ്ചായത്ത്‌
180സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1564/2019/തസ്വഭവ24/07/2019പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്യം –കണ്ണൂര്‍ കല്ല്യാശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത്‌
Previous Page12345678910Next PageNext 20 Pages
Developed and maintained by Information Kerala Mission for Local Self Government Department, Kerala